Výsledky prijímacích skúšok pre šk.rok 2016/17

olympicPodium

Po kliknutí sa Vám zobrazí výsledná tabuľka po jednotlivých odboroch. Tabuľka obsahuje Váš kód (kód žiaka, ktorý dostal v pozvánke na PS), kód odboru, na ktorý sa uchádzač hlásil, body za prijímacie skúšky spolu, body za základnú školu, súčet monitoru, súčet bodov za PS+ZŠ a nakoniec rozhodnutie ktoré hovorí o prijatí alebo neprijatí uchádzača. Legenda rozhodnutí je uvedená vždy na konci tabuľky.

Žiadame uchádzačov, ktorí boli prijatí aby prišli svoj záujem o štúdium potvrdiť zápisom (osobne na sekretariát školy) v dňoch  13.05.2016 a 16.05.2016 v čase od 09:00-16:00.

POZOR (pred tým ako budete čítať ďalej):  Pri nezapísaných uchádzačoch alebo po zrušení zápisu zákonným zástupcom je možné pokračovať v prijímaní na uvoľnené miesta. T.z., že uchádzači s kódom NM budú telefonicky kontaktovaní ako náhle sa uvoľní miesto v poradí. Pre bližšie informácie kontaktujte tel. číslo 0918 661 459.

Uchádzači o troj-ročný učebný odbor boli prijatí všetci v predkole.

2495K Autotronik

P.č. Kód žiaka Odbor Body PS Body ZŠ T9 súč SPOLU KÓD
  1. DA107 2495K   46.00    70.00   148.00   116.00 PP
  2. DA834 2495K   48.00    66.00   100.00   114.00 PP
  3. DA756 2495K   46.00    66.00   166.00   112.00 PP
  4. DA997 2495K   49.00    62.00   135.00   112.00 PP
  5. DA414 2495K   40.00    70.00   174.00   110.00 PP
  6. DA359 2495K   49.00    52.00   174.00   101.00 PP
  7. DA515 2495K   42.00    58.00   159.00   100.00 PP
  8. DA011 2495K   39.00    60.00   164.00    99.00 PP
  9. DA067 2495K   49.00    48.00   131.00    97.00 PP
 10. DA322 2495K   47.00    46.00   138.00    93.00 PP
 11. DA992 2495K   46.00    44.00   154.00    90.00 PP
 12. DA026 2495K   37.00    52.00    98.00    89.00 PP
 13. DA495 2495K   38.00    50.00   133.00    88.00 PP
 14. DA174 2495K   37.00    50.00   139.00    87.00 PP
 15. DA752 2495K   39.00    48.00   140.00    87.00 PP
 16. DA696 2495K   40.00    46.00   110.00    86.00 PP
 17. DA496 2495K   46.00    39.00    82.00    85.00 PP
 18. DA439 2495K   40.00    44.00    91.00    84.00 PP
 19. DA667 2495K   39.00    44.00   110.00    83.00 PP
 20. DA401 2495K   29.00    53.00   144.00    82.00 PP
 21. DA244 2495K   46.00    36.00   118.00    82.00 PP
 22. DA245 2495K   37.00    42.00   110.00    79.00 PP
 23. DA132 2495K   39.00    38.00   117.00    77.00 PP
 24. DA094 2495K   32.00    44.00   107.00    76.00 PP
 25. DA118 2495K   33.00    42.00   134.00    75.00 NM
 26. DA841 2495K   35.00    40.00   100.00    75.00 NM
 27. DA765 2495K   32.00    42.00   127.00    74.00 NM
 28. DA381 2495K   37.00    36.00   151.00    73.00 NM
 29. DA371 2495K   32.00    40.00   113.00    72.00 NM
 30. DA950 2495K   44.00    28.00   123.00    72.00 NM
 31. DA628 2495K   33.00    38.00    87.00    71.00 NM
 32. DA971 2495K   37.00    34.00   107.00    71.00 NM
 33. DA708 2495K   45.00    25.00   137.00    71.00 NM
 34. DA226 2495K   36.00    34.00   142.00    70.00 NM
 35. DA781 2495K   51.00    19.00    87.00    70.00 NM
 36. DA809 2495K   33.00    36.00   156.00    69.00 NM
 37. DA858 2495K   29.00    39.00    77.00    68.00 NM
 38. DA799 2495K   40.00    28.00   120.00    68.00 NM
 39. DA350 2495K   41.00    27.00    92.00    68.00 NM
 40. DA930 2495K   28.00    38.00   150.00    66.00 NM
 41. DA001 2495K   25.00    40.00   116.00    65.00 NM
 42. DA898 2495K   41.00    24.00    99.00    65.00 NM
 43. DA169 2495K   28.00    36.00   139.00    64.00 NM
 44. DA204 2495K   30.00    34.00   148.00    64.00 NM
 45. DA874 2495K   25.00    38.00    92.00    63.00 NM
 46. DA552 2495K   27.00    36.00   137.00    63.00 NM
 47. DA672 2495K   30.00    32.00    90.00    62.00 NM
 48. DA136 2495K   31.00    29.00   120.00    60.00 NM
 49. DA735 2495K   31.00    28.00    73.00    59.00 NM
 50. DA181 2495K   28.00    30.00   114.00    58.00 NM
 51. DA277 2495K   27.00    30.00   136.00    57.00 NM
 52. DA995 2495K   36.00    21.00    89.00    57.00 NM
 53. DA800 2495K   30.00    25.00    68.00    55.00 NM
 54. DA119 2495K   36.00    19.00     0.00    55.00 NM
 55. DA656 2495K   20.00    34.00    69.00    54.00 NM
 56. DA900 2495K   28.00    26.00    91.00    54.00 NM
 57. DA681 2495K   26.00    25.00    96.00    52.00 NM
 58. DA892 2495K   24.00    27.00    65.00    51.00 NM
 59. DA701 2495K   33.00    18.00   119.00    51.00 NM
 60. DA556 2495K   40.00    10.00    89.00    50.00 NM
 61. DA125 2495K   24.00    24.00    65.00    48.00 NM
 62. DA327 2495K   28.00    19.00    96.00    47.00 NM
 63. DA880 2495K   20.00    26.00   102.00    46.00 NM
 64. DA670 2495K   32.00    12.00   118.00    44.00 NM
 65. DA444 2495K   27.00    15.00   145.00    42.00 NM
 66. DA806 2495K   25.00    16.00   110.00    41.00 NM
 67. DA032 2495K   24.00    11.00    62.00    35.00 NM
 68. DA766 2495K   24.00    11.00   129.00    35.00 NM
 69.  DA000 2495K    0.00  -183.00    90.00  -183.00 NM
 70. DA013 2495K   12.00     1.00    56.00    13.00 N5
 71. DA875 2495K    0.00    58.00    98.00    58.00 N1
 72. DA730 2495K    0.00    26.00   106.00    26.00 N1
 73. DA762 2495K    0.00    26.00   109.00    26.00 N1
 74. DA850 2495K    0.00    15.00    91.00    15.00 N1

LEGENDA ROZHODNUTÍ:

P1  – Prijatý bez skúšok  :-)
PP  – Prijatý, prijímacie skúšky  :-) 
N1 Neprítomný
N5  – Neprijatý, neprospel
NM Neprijatý na základe kritérií
NX Neprijatý, nebol na zápis
NZ  – Neprijatý, zrušil zápis


2697K Mechanik elektrotechnik

P.č. Žiak Odbor Body PS Body ZŠ T9 SPOLU KÓD
  1. DA834 2697K   48.00    66.00   100.00   114.00 PP
  2. DA517 2697K   40.00    72.00   169.00   112.00 PP
  3. DA107 2697K   41.00    70.00   148.00   111.00 PP
  4. DA997 2697K   47.00    62.00   135.00   110.00 PP
  5. DA200 2697K   45.00    60.00   148.00   105.00 PP
  6. DA756 2697K   37.00    66.00   166.00   103.00 PP
  7. DA189 2697K   29.00    68.00   128.00    97.00 PP
  8. DA359 2697K   43.00    52.00   174.00    95.00 PP
  9. DA248 2697K   47.00    48.00   133.00    95.00 PP
 10. DA281 2697K   45.00    48.00   172.00    93.00 PP
 11. DA238 2697K   42.00    50.00   111.00    92.00 PP
 12. DA959 2697K   49.00    42.00   119.00    91.00 PP
 13. DA696 2697K   44.00    46.00   110.00    90.00 PP
 14. DA974 2697K   42.00    46.00    58.00    88.00 PP
 15. DA051 2697K   48.00    38.00   103.00    86.00 PP
 16. DA496 2697K   46.00    39.00    82.00    85.00 PP
 17. DA261 2697K   32.00    48.00   144.00    80.00 PP
 18. DA346 2697K   23.00    56.00   105.00    79.00 PP
 19. DA566 2697K   46.00    33.00   100.00    79.00 PP
 20. DA942 2697K   23.00    52.00   126.00    75.00 PP
 21. DA169 2697K   38.00    36.00   139.00    74.00 PP
 22. DA708 2697K   48.00    25.00   137.00    74.00 PP
 23. DA711 2697K   33.00    40.00   106.00    73.00 PP
 24. DA877 2697K   37.00    35.00   152.00    72.00 PP
 25. DA883 2697K   26.00    44.00    80.00    70.00 NM
 26. DA858 2697K   29.00    39.00    77.00    68.00 NM
 27. DA665 2697K   47.00    21.00   125.00    68.00 NM
 28. DA149 2697K   30.00    36.00   116.00    66.00 NM
 29. DA873 2697K   38.00    28.00   104.00    66.00 NM
 30. DA180 2697K   32.00    32.00   148.00    64.00 NM
 31. DA751 2697K   34.00    30.00   100.00    64.00 NM
 32. DA434 2697K   23.00    40.00    97.00    63.00 NM
 33. DA277 2697K   33.00    30.00   136.00    63.00 NM
 34. DA941 2697K   25.00    34.00    61.00    59.00 NM
 35. DA615 2697K   42.00    17.00   128.00    59.00 NM
 36. DA482 2697K   27.00    31.00    86.00    58.00 NM
 37. DA939 2697K   28.00    28.00    98.00    56.00 NM
 38. DA057 2697K   29.00    27.00   169.00    56.00 NM
 39. DA701 2697K   37.00    18.00   119.00    56.00 NM
 40. DA681 2697K   30.00    25.00    96.00    55.00 NM
 41. DA082 2697K   22.00    32.00    90.00    54.00 NM
 42. DA878 2697K   25.00    28.00    78.00    53.00 NM
 43. DA456 2697K   38.00    13.00    83.00    51.00 NM
 44. DA262 2697K   20.00    30.00    76.00    50.00 NM
 45. DA674 2697K   23.00    27.00    68.00    50.00 NM
 46. DA880 2697K   22.00    26.00   102.00    48.00 NM
 47. DA130 2697K   28.00    19.00    80.00    47.00 NM
 48. DA832 2697K   24.00    22.00   113.00    46.00 NM
 49. DA824 2697K   19.00    26.00    72.00    45.00 NM
 50. DA895 2697K   19.00    24.00   136.00    43.00 NM
 51. DA056 2697K   22.00    20.00    87.00    42.00 NM
 52. DA908 2697K   23.00    18.00    96.00    41.00 NM
 53. DA598 2697K   26.00    15.00    66.00    41.00 NM
 54. DA806 2697K   23.00    16.00   110.00    39.00 NM
 55. DA203 2697K   22.00    15.00    98.00    37.00 NM
 56. DA564 2697K   18.00    15.00    68.00    33.00 NM
 57. DA625 2697K   18.00    11.00    83.00    29.00 NM
 58. DA785 2697K   16.00     9.00    97.00    25.00 NM
 59. DA732 2697K   12.00     5.00    74.00    17.00 N5
 60. DA875 2697K    0.00    58.00    98.00    58.00 N1
 61. DA179 2697K    0.00    56.00   101.00    56.00 N1
 62. DA211 2697K    0.00    25.00    72.00    25.00 N1
 63. DA644 2697K    0.00    20.00    53.00    20.00 N1
 64. DA214 2697K    0.00    13.00    94.00    13.00 N1

LEGENDA ROZHODNUTÍ:

P1  – Prijatý bez skúšok  :-)
PP  – Prijatý, prijímacie skúšky  :-) 
N1 Neprítomný
N5  – Neprijatý, neprospel
NM Neprijatý na základe kritérií
NX Neprijatý, nebol na zápis
NZ  – Neprijatý, zrušil zápis


3760M Prevádzka a ekonomika dopravy

P.č. Žiak Odbor Body PS Body ZŠ T9 Spolu KÓD
  1. DA668 3760M 43.00    76.00 141.00 119.00 PP
  2. DA308 3760M 41.00    74.00 169.00 115.00 PP
  3. DA507 3760M 40.00    74.00 148.00 114.00 PP
  4. DA723 3760M 42.00    70.00 155.00 112.00 PP
  5. DA966 3760M 49.00    62.00 179.00 111.00 PP
  6. DA593 3760M 48.00    60.00 143.00 108.00 PP
  7. DA692 3760M 37.00    66.00 140.00 103.00 PP
  8. DA224 3760M 40.00    58.00 145.00    98.00 PP
  9. DA313 3760M 51.00    46.00    90.00    97.00 PP
10. DA331 3760M 46.00    50.00 134.00    96.00 PP
11. DA256 3760M 44.00    50.00 172.00    94.00 PP
12. DA117 3760M 46.00    48.00 162.00    94.00 PP
13. DA333 3760M 42.00    48.00 127.00    90.00 PP
14. DA956 3760M 45.00    42.00 171.00    87.00 PP
15. DA471 3760M 49.00    38.00 163.00    87.00 PP
16. DA646 3760M 35.00    50.00    89.00    85.00 PP
17. DA804 3760M 42.00    42.00 150.00    84.00 PP
18. DA352 3760M 42.00    42.00 135.00    84.00 PP
19. DA827 3760M 31.00    52.00 122.00    83.00 PP
20. DA104 3760M 36.00    46.00    98.00    82.00 PP
21. DA867 3760M 41.00    40.00    72.00    81.00 PP
22. DA941 3760M 47.00    34.00    61.00    81.00 PP
23. DA354 3760M 36.00    44.00 136.00    80.00 PP
24. DA095 3760M 40.00    40.00    84.00    80.00 PP
25. DA404 3760M 47.00    30.00 134.00    77.00 PP
26. DA205 3760M 47.00    30.00 118.00    77.00 PP
27. DA607 3760M 32.00    44.00    97.00    76.00 PP
28. DA660 3760M 37.00    38.00    96.00    75.00 PP
29. DA317 3760M 42.00    32.00 127.00    74.00 PP
30. DA799 3760M 46.00    28.00 120.00    74.00 PP
31. DA919 3760M 46.00    28.00 112.00    74.00 NM
32. DA902 3760M 38.00    32.00 104.00    70.00 NM
33. DA614 3760M 31.00    33.00 100.00    64.00 NM
34. DA916 3760M 38.00    23.00 120.00    61.00 NM
35. DA004 3760M 27.00    32.00    75.00    59.00 NM
36. DA320 3760M 27.00    31.00    81.00    58.00 NM
37. DA580 3760M 32.00    26.00 128.00    58.00 NM
38. DA857 3760M 25.00    30.00 105.00    55.00 NM
39. DA190 3760M 34.00    20.00 105.00    54.00 NM
40. DA944 3760M 24.00    28.00 133.00    52.00 NM
41. DA519 3760M 26.00    21.00    50.00    47.00 NM
42. DA596 3760M 26.00    13.00    82.00    39.00 NM
43. DA390 3760M 25.00    12.00 112.00    37.00 NM
44. DA242 3760M 26.00    11.00    83.00    37.00 NM
45. DA749 3760M 20.00    16.00    94.00    36.00 NM
46. DA964 3760M 20.00    11.00    79.00    31.00 NM
47. DA785 3760M 20.00    9.00    97.00    29.00 NM
48. DA332 3760M 18.00    7.00    57.00    25.00 NM
49. DA405 3760M 18.00    16.00 156.00    33.00 NM
50. DA649 3760M    0.00    64.00 136.00    64.00 N1
51. DA684 3760M    0.00    54.00 151.00    54.00 N1
52. DA963 3760M    0.00    44.00 125.00    44.00 N1
53. DA573 3760M    0.00    25.00 141.00    25.00 N1

LEGENDA ROZHODNUTÍ:

P1  – Prijatý bez skúšok  :-)
PP  – Prijatý, prijímacie skúšky  :-) 
N1 Neprítomný
N5  – Neprijatý, neprospel
NM Neprijatý na základe kritérií
NX Neprijatý, nebol na zápis
NZ  – Neprijatý, zrušil zápis


3767M Dopravná akadémia

P.č. Žiak Odbor Body PS Body ZŠ T9 Spolu KÓD
  1. DA511 3767M 50.00    80.00 176.00 130.00 PP
  2. DA445 3767M 46.00    80.00 174.00 126.00 PP
  3. DA723 3767M 51.00    70.00 155.00 121.00 PP
  4. DA191 3767M 47.00    66.00 117.00 113.00 PP
  5. DA782 3767M 47.00    64.00 110.00 111.00 PP
  6. DA904 3767M 41.00    64.00 143.00 105.00 PP
  7. DA929 3767M 38.00    66.00 112.00 104.00 PP
  8. DA820 3767M 30.00    72.00 115.00 102.00 PP
  9. DA185 3767M 40.00    62.00 100.00 102.00 PP
10. DA224 3767M 43.00    58.00 145.00 101.00 PP
11. DA884 3767M 47.00    54.00 151.00 101.00 PP
12. DA830 3767M 46.00    54.00 111.00 100.00 PP
13. DA591 3767M 46.00    54.00 124.00 100.00 PP
14. DA969 3767M 35.00    60.00 144.00    95.00 PP
15. DA992 3767M 48.00    44.00 154.00    92.00 PP
16. DA151 3767M 37.00    54.00    93.00    91.00 PP
17. DA316 3767M 40.00    48.00 158.00    88.00 PP
18. DA005 3767M 33.00    54.00 159.00    87.00 PP
19. DA619 3767M 38.00    48.00 122.00    87.00 PP
20. DA313 3767M 41.00    46.00    90.00    87.00 PP
21. DA996 3767M 34.00    52.00 103.00    86.00 PP
22. DA616 3767M 35.00    50.00 126.00    85.00 PP
23. DA882 3767M 28.00    56.00 105.00    84.00 PP
24. DA091 3767M 32.00    52.00 131.00    84.00 PP
25. DA333 3767M 35.00    48.00 127.00    83.00 PP
26. DA117 3767M 34.00    48.00 162.00    82.00 PP
27. DA008 3767M 51.00    31.00 160.00    82.00 PP
28. DA890 3767M 30.00    50.00 115.00    80.00 PP
29. DA098 3767M 40.00    40.00 102.00    80.00 PP
30. DA158 3767M 45.00    33.00 120.00    79.00 PP
31. DA919 3767M 47.00    28.00 112.00    75.00 NM
32. DA499 3767M 26.00    47.00 130.00    73.00 NM
33. DA526 3767M 29.00    44.00    97.00    73.00 NM
34. DA781 3767M 54.00    19.00    87.00    73.00 NM
35. DA286 3767M 32.00    38.00 157.00    70.00 NM
36. DA218 3767M 34.00    34.00    83.00    68.00 NM
37. DA004 3767M 35.00    32.00    75.00    67.00 NM
38. DA748 3767M 35.00    30.00 125.00    65.00 NM
39. DA251 3767M 23.00    38.00 115.00    61.00 NM
40. DA315 3767M 31.00    30.00 114.00    61.00 NM
41. DA816 3767M 36.00    24.00    44.00    60.00 NM
42. DA292 3767M 28.00    31.00    63.00    59.00 NM
43. DA415 3767M 31.00    28.00 130.00    59.00 NM
44. DA145 3767M 31.00    28.00 122.00    59.00 NM
45. DA216 3767M 37.00    20.00 105.00    57.00 NM
46. DA944 3767M 26.00    28.00 133.00    54.00 NM
47. DA545 3767M 38.00    12.00    93.00    50.00 NM
48. DA886 3767M 36.00    10.00    93.00    46.00 NM
49. DA427 3767M 32.00    13.00    85.00    45.00 NM
50. DA377 3767M 22.00    22.00 117.00    44.00 NM
51. DA595 3767M 31.00    12.00    95.00    43.00 NM
52. DA744 3767M 28.00    12.00    95.00    40.00 NM
53. DA390 3767M 18.00    12.00 112.00    30.00 NM
54. DA481 3767M    0.00    64.00 149.00    64.00 N1
55. DA844 3767M    0.00    50.00 130.00    50.00 N1
56. DA318 3767M    0.00    44.00 132.00    44.00 N1
57. DA079 3767M    0.00    26.00    94.00    26.00 N1
58. DA016 3767M    0.00    13.00    76.00    13.00 N1

LEGENDA ROZHODNUTÍ:

P1  – Prijatý bez skúšok  :-)
PP  – Prijatý, prijímacie skúšky  :-) 
N1 Neprítomný
N5  – Neprijatý, neprospel
NM Neprijatý na základe kritérií
NX Neprijatý, nebol na zápis
NZ  – Neprijatý, zrušil zápis


Žiadame uchádzačov, ktorí boli prijatí aby prišli svoj záujem o štúdium potvrdiť zápisom (osobne na sekretariát školy) v dňoch 13.05.2016 a 16.05.2016 v čase od 09:00-16:00.

POZOR:  Pri nezapísaných uchádzačoch alebo po zrušení zápisu zákonným zástupcom je možné pokračovať v prijímaní na uvoľnené miesta. T.z., že uchádzači s kódom NM budú telefonicky kontaktovaní ako náhle sa uvoľní miesto v poradí. Pre bližšie informácie kontaktujte tel. číslo 0918 661 459.

Uchádzači o troj-ročný učebný odbor boli prijatí všetci v predkole.